• Jukka Hautamäki
  • Empyrean

Jukka Hautamäki

EMPYREAN

Jätkä 2 25.1.-9.2.2014

EMPYREAN
JUKKA HAUTAMÄKI
Galleria Huuto Jätkäsaari 2
25.1.–9.2.2014

Kuvataiteilija Jukka Hautamäki (s. 1971) käyttää työskentelyssään löydettyjä ja käytöstä poistettuja tavaroita ja materiaaleja, elektroniikkaa, ääntä ja videota. Ääni ja kuva(llisuus) tukevat kokonaisuutta, joka on usein installaatiomainen. Teoksissa arkipäiväiset materiaalit löytävät uusia merkityksiä ja muotoja. Ilmaisun painotus on usein teosten keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja kokonaistunnelmassa.

Galleria Huudossa esillä oleva teos Empyrean (~ korkein taivas) on tutkielma materiaalin dekontekstualisoinnista eli sen siirtämisestä alkuperäisestä asiayhteydestä uuteen kontekstiin.

Empyreanissa hyödyttömäksi jäänyt pakkausmuovi saa uuden tarkoituksen sen muuntuessa digitaaliseksi maisemaksi. Kamera rajaa näkymän, muuntuvien valojen synnyttäessä maisemaan tarinan. Teos ilmentyy tilassa 2- ja 3-ulotteisten esitystasojen kautta. Kuva toistuu itseään näennäisesti replikoivana elementtinä, jossa myös se mitä rajataan ulkopuolelle on näkyvää.

Empyrean muodostaa teosparin Kuva/Tilassa (Merimiehenkatu 36) esilläolevan Instruo-teoksen kanssa. Työt tutkivat samoja teemoja, mutta eri tekniikoiden kautta: Instruossa käytetään analogista mediatekniikkaa, Empyreanissa taas digitaalista. Myös katsojan rooli vaihtelee installaatioiden välillä: Instruossa katsojalla on mahdollisuus olla osa teoksen projisointeja, Empyreanissa katsojalle on varattu ulkopuolisen tarkkailijan rooli.

Hautamäen teoksia on ollut esillä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, mm. MUU Galleriassa Helsingissä, Baltic Biennaalissa Pietarissa ja Avatar Centerissä Quebecissa. Empyrean on toinen osa Hautamäen kuvanveiston erillismaisteritutkinnon opinnäytetyötä Kuvataideakatemiassa.

Lisätietoa:
www.jukkahautamaki.com / jukhau(at)gmail.com / 050 354 8866