• Saana Murtti
  • Katoaminen
  • Sarjasta Katoamisia

Saana Murtti

KATOAMISIA

Uudenmaankatu 1.8.-19.8.2012

Saana Murtti
Katoamisia
1.8. – 19.8.2012
Galleria Huuto Uudenmaankatu

Näyttelyssä esillä olevien teosten taustalla on vuorovaikutuksen muodostumisen tulkinta. Martin Buberin (1878-1965) ajatteluun viitaten suhde toiseen ja ympäröivään maailmaan tapahtuu kaksijakoisen kommunikoinnin vuorotteluna. Esineellistävä ja kategorisoiva taipumus suhteessa toiseen ja kohdattuun maailmaan luo välimatkaa ja etäisyyttä. Dialoginen suuntautuminen, jossa toista ei määritellä omista lähtökohdista vaan kohdataan oman määrittelykyvyn ylittävänä, itselle tuntemattomana, rakentaa kohtaamisen mahdollisuutta. Teosten aiheet liittyvät vuorovaikutuksen muodostumisen, poissaolon ja läsnäolon välisen muutoksen kuvaamiseen, joka on tuonut mukanaan myös katoamisen teeman.

Kiitos tuesta: Svenska Kulturfonden

Yhteystiedot:
050 548 0068
saanamurtti(at)hotmail.com