• Tapio Tuominen: Opas
  • Tapio Tuominen
  • Ken tästä käy
  • Taiteen kielestä
  • Puutarhan portilla
  • Opas

TAPIO TUOMINEN

Viiskulma 13.9.-24.9.2006

Työskentelyni perustuu vapaaseen assosiaatioon. Näyttelyni piirrrokset ovat valmistuneet ilman luonnoksia tai etukäteisnäkemystä. Lopputulos on pysynyt itsellenikin koko työskentelyn ajan arvoituksena. Pyrkimyksenäni on ollut tunkeutua siihen kaoottiseen sisäiseen maailmaan, joka on tyypillinen psykoottisille ihmisille. Samoin yhtäläisyys piirrosteni ja unen välillä on ilmeinen, runsaan informatiivisuuden lisäksi löytyy niistä myös pyrkimys sanomansa kätkemiseen. Niiden muodot syntyvät persoonallisuuden syvyydestä, jossa harmonia ja kauneus sulautuvat äärimmäisiin vastakohtiinsa kuvastaen näin elämän ja kuoleman vastavoimia. Piirroshahmoissa on havaittavissa biseksuaalista miehisten ja naisellisten piirteiden yhdistymistä. Usein koko kuvapinta on ahdettu täyteen muotoja. Tämä saattaa vaikeuttaa kuvakokonaisuuden selkeää hahmottamista ja teokset aukeavatkin paremmin, jos niitä lukee yksityiskohdasta toiseen siirtyen, ikään kuin tarinoina. Nämä tarinat kertovat yhteisestä maailmastamme. Siitä sekavuudesta ja henkisestä kaaoksesta, johon yritämme saada järjestystä pitämällä kaikin voimin kiinni onnellisuuden kuvitelmastamme. Parhaassa tapauksessa piirrokseni toimivatkin kuin peili, heijastellen keisarien uusia vaatteita.